Kategorier
Beregner

Lagerservicegrad beregner

Lagerservicegrad er et udtryk for, hvor stor en andel af de indkomne ordrer, der kan leveres direkte fra virksomhedens færdigvarelager.

Kategorier
Beregner

Ordreomkostninger beregner


Kategorier
Beregner

Avanceprocent beregner

Kategorier
Beregner

Aktivernes omsætningshastigheds beregner

Aktivernes omsætningshastighed er et regnskabsmæssigt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe omsætning i forhold til hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver.

Aktivernes omsætningshastighed (forkortes AOH) viser hvor en stor del af omsætningen, der er skabt på grundlag af virksomhedens investerede kapital (aktiverne).