Kategorier
Beregner

Optimal indkøbsstørrelse

Her kan du beregne den optimale indkøbsstørrelse ved hjælp af Wilson’s-model.

Kategorier
Beregner

Gennemsnitlige aktiver

Gennemsnitlige aktiver er din virksomheds aktiver målt over hele året. Dette beregnes ved at tage værdien af virksomhedens aktiver ved starten af året og ligge til værdien af aktiverne ved slutningen af året og derefter dividere med to.

Kategorier
Beregner

Lagerservicegrad

Lagerservicegrad er et udtryk for, hvor stor en andel af de indkomne ordrer, der kan leveres direkte fra virksomhedens færdigvarelager.

Kategorier
Beregner

Ordreomkostninger


De omkostninger, virksomheden må afholde i forbindelse med behandlingen af en ordre.

Kategorier
Beregner

Avanceprocent

Avance er betegnelsen for hvor meget man tjener på en vare eller ydelse.

Der er to måder, man kan udregne sin avance i procent. Den mest anvendte er hvor man tager udgangspunkt i salgsprisen.

Man kan også udregne sin avance i procent ved at dividere avancen med indkøbsprisen frem for salgsprisen. Denne metode er lige så rigtig, men er baseret på indkøbsprisen på din vare, frem for salgsprisen.

Kategorier
Beregner

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed er et regnskabsmæssigt nøgletal, som viser en virksomheds evne til at skabe omsætning i forhold til hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver.

Aktivernes omsætningshastighed (forkortes AOH) viser hvor en stor del af omsætningen, der er skabt på grundlag af virksomhedens investerede kapital (aktiverne).